Geschiedenis van Kasteel de Keverberg

 • 950 - 1305Graven van Kessel

  De Graven van Kessel zetelden in de burcht die later Kasteel de Keverberg zou gaan heten. Hun gebied omvatte het huidige Noord Limburg en delen van Noordrijn Westfalen. De Duitse Otto de 1ste verleende zijn leenman Ansfried tolrechten, welke de bases waren voor de bouw van het kasteel. Kessel lag immers op een belangrijk kruispunt van de handelsweg over water (de Maas) èn over land (van Antwerpen naar Keulen).

  Wereldgeschiedenis: In deze tijd speelde de geschiedenis van het Heilig Roomse Rijk. Dit was geen staat in de moderne betekenis van het woord, maar een politiek verband van wereldlijke en kerkelijke gebieden die direct of indirect onderworpen waren aan de soevereiniteit van de Rooms-Duitse keizer. Er waren kruistochten naar het verre Oosten 1100-1300.

 • 1279Graaf van Gelder

  Graaf Reinald de 1ste Graaf van Gelder, kocht in 1279 het kasteel voor 1000 Keulse marken. Hij ging zijn graafschap vergroten en de aankoop van Kasteel de Keverberg was hiervoor van strategisch belang. Het graafschap Gelre ontstond in 1046 in de Duitse plaats Gelre en breidde zich uit over grote gebieden van het huidige Gelderland en delen van Limburg. Uiteindelijk ontstond in 1339 het hertogdom Gelre.

  Wereldgeschiedenis: Het is onrustig in Europa, zowel in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Hongarije is er binnen de adellijke families veel haat en nijd met als inzet diverse troonopvolgingen. We bevinden ons in de late middeleeuwen

 • 1338 – 1541Heren van Kessel

  In het jaar 1338 neemt de eerste generatie van de Heren van Kessel het kasteel en landgoed weer tot zich. Ruim tweehonderd jaar zullen zij de scepter zwaaien over het Noord Limburgse land.

  Wereldgeschiedenis: Aan het einde van de dynastie van de Heren van Kessel wordt het wederom onrustig in de Nederlanden. De Spaanse Koning wenst gehoorzaamheid en navolging. De opstandige Hollanders willen anders. De tachtig jarige oorlog staat op uitbreken (1568-1648)

 • 1541 – 1798Familie van Merwijck

  De familie Van Merwijck neemt haar intrek in het kasteel. In de periode van deze 250 jaar zijn er zeven generaties die het land en volk besturen. Het kasteel heeft veel te lijden. Zowel de Staatsen als Willem van Oranje verwoesten meerdere keren het kasteel, maar de Van Merwijcks bleven het steeds weer herbouwen. Aan het einde van de tachtigjarige oorlog bouwt men een muur om het kasteel en de tuin heen. Deze muur staat er nog steeds en dateert van 1651.

  Wereldgeschiedenis: De vooravond van de Renaissance dient zich aan. We laten de middeleeuwen achter ons. De "wedergeboorte" van de klassieke oudheid vindt zijn aanvang. Een culturele, politieke en staatkundige omwenteling gaat beginnen.

 • 1798 – 1903Familie van Keverberg

  In het jaar 1798 komt het kasteel in bezit van de familie Van Keverberg. Behalve dit kasteel bezaten ze ook kasteel Aldenghoor in Haelen. Langzamerhand verandert de naam van het kasteel. Was het voorheen het Huys, nu werd het vernoemd naar de bewoners en werd het kasteel De Keverberg. De laatste adellijke bewoner was Baron Frits van Keverberg. Zijn vader Karel Lodewijk was een belangrijk staatsman. Eerst onder Napoleon en later als minister onder Koning Willem I. Voor zijn zoon Frits lag een mooie carrière in het verschiet. Met zijn universitaire opleiding werd hij lid van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. Zijn eigenzinnige karakter leidde hem echter naar een triest en roemloos einde. Gescheiden van zijn vrouw en ruzie met zijn enige dochter Mathilde, onmin met meneer pastoor, onmin met de burgemeester, onmin met de notabelen, maar geliefd bij de bewoners van het dorp. De fles was zijn lot. Hij bouwde op het einde van zijn leven een nieuw kasteel, even verderop in het dorp: Huize Oeverberg. Na zijn dood werd hij in het donker begraven in tuin van kasteel de Keverberg. Meer dan 140 jaar was zijn lichaam spoorloos, totdat op 25 juni 2015 bij de graafwerkzaamheden in de tuin een spannende vondst zich openbaarde....

  Wereldgeschiedenis: De tijd van de Franse heerschappij brak aan. Napoleon wilde de grenzen van het voormalige Romeinse Rijk weer herstellen en onder Frans gezag brengen. West Europa was in de ban van deze keizer. De afloop is bekend, een roemloos einde in gevangenschap op het eiland Sint-Helena. De aanzet tot het huidige Nederland werd gemaakt.

 • 1888 – 1954Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid

  Na het overlijden van Baron Frits van Keverberg stond het kasteel leeg. Een Duitse kloosterorde diende zich aan. De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid mochten het kasteel gebruiken voor 1 gulden per jaar. Ze stichtten een meisjespensionaat en een internaat voor schipperskinderen. Op 17 november, twee dagen voor de bevrijding werd het kasteel door de terugtrekkende Duitsers in brand gestoken. Meer dan 2000 kilo dynamiet waren nodig om het kasteel de verwoesten, daarna werd het in brand gestoken. Ook de naast gelegen kerk moest het ontgelden, de toren werd op geblazen en viel op het middenschip. Kessel had zijn kloppend hart verloren....

  Wereldgeschiedenis: In 1880 begon onder leiding van de protestantse Rijkskanselier Otto von Bismarck de Kultuurkamp. Gaandeweg werden katholieken verdreven uit Duitsland. Dit is ook de reden waarom er aan de Nederlandse zijde van de grens veel Duitse kloosterordes te vinden zijn. Zo ook in Kessel. Na de oorlog waren de zusters niet meer in staat het kasteel te herbouwen en vertrokken ze na 70 jaar uit Kessel. Een tijdperk werd afgesloten....

 • 1952Gemeente Kessel koopt kasteelruine en kasteeltuin

  In 1952 koopt de voormalige gemeente Kessel de kasteelruïne met tuin en bijgebouwen. Men geeft opdracht om een historisch en bouwkundig onderzoek uit te voeren. Prof. dr. J.G.N. Renaud gaat dit uitvoeren. Een grote autoriteit op het gebied van kastelen. Er wordt besloten de ruïne te consolideren met als uitgangsperiode het jaar 1500. Dit betekende dat alle bouwkundige toevoegingen (wat na de verwoesting er nog van over was) verwijderd werden en de ruïne de aanblik terug kreeg van de late middeleeuwen. In 1994 werden de bijgebouwen verkocht en sinds die tijd hebben deze gebouwen een zelfstandige hotel- en restaurantfunctie (De Neerhof). De kasteelruïne wordt (beperkt) opengesteld voor publiek. Er vinden tevens kleinschalige evenementen plaats.

  Wereldgeschiedenis: Na de oorlog begint de wederopbouw. De Koude oorlog begint, Duitsland wordt in oost en west verdeeld en de watersnoodramp van 1953 trekt diepe sporen van verdriet in Nederland. De eerste stappen in de ruimtevaart worden gezet.

 • 2012Stichting Behoud Kasteel de Keverberg koopt kasteel van gemeente

  In 2008 wordt voor de vierde keer een poging gedaan om tot volledige herbouw te komen. Het tij lijkt gunstig. Er is politieke wil, er is draagvlak binnen de Kesselse bevolking, de financiën lijken binnen handbereik en een groep van 60 vrijwilligers staat met opgestroopte mouwen klaar. Aanvankelijk wordt gekozen voor het historische model van rond 1875. Na 3 jaar studie blijkt er onvoldoende onderscheidend vermogen te zijn ten aanzien van de de overige 300 kastelen/kasteelboerderijen in Nederland. Het plan gaat op de schop en de koers wordt rigoureus gewijzigd. Gebaande paden worden verlaten en de uitdaging gezocht. Meer dan 25.000 uur van eigen vrijwilligers hebben het project gedragen en tot een succes gemaakt. Op 26 september 2015 is het geopend en heeft Kessel haar kloppend hart weer terug. Trots torent het kasteel als vanouds hoog boven de Limburgse horizon uit. Een mooie spagaat in tijd om het oudste en tegelijkertijd het modernste kasteel van Nederland zijn. Breng een bezoek aan het kasteel en oordeel zelf....

  Wereldgeschiedenis: Het Nederlandse Koninkrijk bestaat 200 jaar. De vluchtelingencrisis vanuit Zuid-Europa neemt een enorme omvang aan, groot menselijk leed is het gevolg. Koningin Elizabeth II wordt de langstzittende monarch uit de Britse geschiedenis. Na 52 jaar wordt de relatie tussen Cuba en de Verenigde Staten door president Obama weer nieuw leven ingeblazen.

Bezoek ons ook op het Monumentenportaal
Nederlands